Xin vui lòng chờ, đang tải...

 
bt_bb_google_maps_coverage_image

Get in Touch
With Codiqa

Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence.
Main Office
3501 Middlefield Rd
Menlo Park, CA 94025, USA
Creative Office
3048 Berryessa Rd
San Jose, CA 95132, USA
Call us
310-734-9721
310-401-3336
Email us
office@codiqa.us
info@codiqa.us

Stay updated

Keep up with Codiqa and get instant news once in a while. We promise, no spam or similar emails, just pure goodiness.

Codiqa
Announcements

https://websale.vn/wp-content/uploads/2020/04/logo-dark-100-50-removebg-preview.png

Bạn thử tưởng tượng nếu như bạn có 1.000 cộng tác viên bán hàng khắp cả nước. Mỗi người chỉ bán được 01 sản phẩm cho bạn thì bạn sẽ thấy tuyệt vời như thế nào… Tất nhiên mọi thứ bạn phải làm. Hãy khôn ngoan trong cách xây dựng Mô hình bán buôn trên mạng Internet và cộng tác viên trực tuyến cho mình. Chúc bạn thành công!

Connect
Luôn cập nhật những tin tức mới nhất và cập nhật về kiến thức kinh doanh online, chỉ cần đăng ký với địa chỉ email của bạn.

Copyright 2020. Websale.vn. All rights reserved.

Copyright 2019. Bold Themes. All rights reserved.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Call Now